Körcentrum Syd

Körledaren in i framtiden!

Hur kan körledarutbildningen och körforskningen befrukta varandra?

Fredagen den 17 oktober kl 08:30 – 16:30 arrangerar Körcentrum Syd en heldag för körledare, körledarutbildare i Sverige, körledarstudenter och övriga intresserade.

Plats: Aulan, Kulturskolan Lund

Mer info hittar ni här

Vi finns även på Facebook.