Körcentrum Syd – en kraftsamling för körsången

Kor

I körlivet ryms möjligheter och kraftfält som i andra sammanhang kan vara svåra att förena. För att ta vara på dessa och bana väg för framtida sånglust har institutioner i södra Sverige slutit sig samman och bildat Körcentrum Syd. Målet är att stärka körlivet genom utbildning, konsertproduktioner och forskning.

Inspiration från och samverkan med det fria musik- och kulturlivet i södra Sverige är av stor vikt för centrumets verksamhet.

Medverkande Körcentrum Syd är följande institutioner: Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö, Odeum och Avdelningen för musikvetenskapMalmö Högskola, Malmö SymfoniOrkester samt Musik i Syd.

Vi finns även på facebook.


Sponsorer: Casinocus.com & Smslånguide.