Forskning

Avdelningen för musikvetenskap och Musikhögskolan i Malmö har inlett ett forskningssamarbete när det gäller körforskning.