Konferenser & Seminarier

Seminarium om körforskning

 

Ursula Geisler och Karin Johansson ansökte under våren om ett nätverksstöd från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Kör i Fokus, med målet att “samla kompetens och idéer på området och att skapa en europeisk plattform för teoretiskt och metodologiskt utbyte, spridning av kunskap, information och inspiration samt projektutveckling över disciplingränserna”. Riksbankens Jubileumsfond beviljade stöd till projektet, vilket gör det möjligt att anordna ett vetenskapligt symposium per år under en treårsperiod. Nätverket samlar runt 15 deltagande forskare från hela Europa. Det första mötet ägde rum i Malmö 12 -14 november 2009. Nästa möte kommer att hållas i Lund i oktober i samband med Lund International Choral festival

Läs hela ansökan här