Just nu Barnkammarsångarna

Barnkammarsångarna har startat sin verksamhet och repeterar måndagskvällar  på Musikhögskolan. Kören har 31 medlemmar, pojkar och flickor i ålders 10-12 år.

De första konserterna

Körens första framträdande ägde rum torsdag 24 september 2009  på Universitetssjukhuset MAS när Kronprinsessan Victoria invigde den nya kvinnokliniken. Nästa officiella framträdande för Barnkammarsångarna blev under Musikhögskolans stora julkonsert i Baltiska hallen söndag 20 december. Lördag 30 januari uppträdde Barnkammarsångarna tillsammans med Malmöoperans Barnkör på Malmö Högskola i samband med det nordiska symposiet om barn och sång.

Våren 2010

Barnkammarsångarnas mål för verksamheten våren blir i första hand att medverka i den nordiska barn- och ungdomskörfestivalen Norbusang, som äger rum i Malmö 12-15 maj 2010. Barnkammarsångarna skall då vara värdkör för Laekjarskolakören, en barnkör från Island.