Norbusang

Norbusang i Malmö 2010

Riksförbundet UngiKör är medlem i en nordisk organisation för barn- och ungdomskörmusik, som heter NORBUSAM (Nordiskt barn- och ungdomskörsamarbete), som arbetar för att intensifiera samarbetet inom körmusik för de unga över lands- och språkgränserna. Medlemsorganisationerna i NORBUSAM står i tur och ordning som värd för den samnordiska barn- och ungdomskörfestivalen Norbusang.

UngiKör står som värd för Norbusang 2010. Denna festival kommer att äga rum i samarbete med Körcentrum Syd och gå av  stapeln i Malmö 12 – 15 maj 2010

Här hittar du fullständig information:

www.norbusang.se