Sångarpool

Körcentrum Syd har en sångarpool varifrån sångare kan rekryteras och engageras i olika körprojekt. Våren har Körcentrum Syd uppdraget att sätta samman vokalensembler som ska fungera som övningskörer till dirigentkurser sommaren 2010.

Dirigentkurserna äger rum på Orkanen, Malmö Högskola 9 – 14 augusti med avslutande generalrepetition och konsert lördag 15 augusti. Läs mer om sommarkurserna under Utbildning/Sommarkurser på denna hemsida.

Vill du vara med i Sångarpoolen? Vill du medverka i någon av dirigentkursernas övningskörer?

Skicka ett e-mail till producent
lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.se

med uppgifter om

Namn
Postadress
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
E-postadress
Stämläge
En kort beskrivning av din tidigare körerfarenhet.

Om du blir kallad till provsjungning kommer du då att få ta ställning till om du vill låta oss registrera dig i Sångarpoolen.

Välkommen med din ansökan!