Fristående kurser

Kördirigering

MUHN03
(1-16) 16hp

Avancerad nivå
Kursen riktar sig till verksamma musiklärare,
kyrkomusiker och körledare som har god erfa-
renhet av körledning och kördirigering. Kursen
är en fördjupning i dirigering och instude-
ringsmetodik. Repertoaren profan och sakral
för framför allt blandad kör, damkör och
manskör. Kursen läggs upp som seminarier
med olika lärare.
Särskild behörighet: Genomgången musikhög-
skoleutbildning eller motsvarande samt goda
erfarenheter som körledare. Till ansökan bifo-
gas redogörelse för tidigare erfarenheter.
Urval bland sökande sker genom särskilt prov i
slutet av maj månad.
Antal studieplatser: 8-12
Schematid: en lördag/månad
Upplysningar: Musiklärarutbildningens kansli
Kursansvarig: Mats Paulsson .

Barnkörmetodik

MUHB22
(1-8) 8 hp

Grundnivå
Kursen vänder sig till yrkesverksamma kyr-
komusiker och musiklärare som vill fördjupa
sina kunskaper i barnkörmetodik.
Särskild behörighet: Lägst kantorsexamen samt
pågående yrkesverksamhet som kyrkomusiker
eller musiklärarutbildning samt pågående
yrkesverksamhet som barnkörledare/musiklärare.
Kursen samläses med studenter vid Musikhögskolan.
Åttondelsfart, två terminer
Upplysningar: Kursansvarig
Lena Ekman Frisk
lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.se

Jazz – och popkör

MUHD72
(1-8) 8 hp

Grundnivå.
Åttondelsfart. två terminer
Kursen vänder sig till lärare i musik inom grundskola, gymnasieskola, kommunal musikskola, kyrkomusiker, körledare m.fl som önskar fördjupa sig inom jazz- och popkörområdet.
Innehåll: Sång och ledning av körrepertoar inom jazz- och pop, främst à capellamusik. Sångteknik, klangideal, rytmiska och melodiska stildrag.
Särskild behörighet: Genomgången musiklärar-/kyrkomusiker-/musikerutbildning eller motsvarande.
Urval bland sökande sker genom provsjungning.
Upplysningar: Musiklärarutbildningens kansli
Kursansvarig: Lena Ekman-Frisk
lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.se,

Körledning i amatörkör (vuxna)

Ny kurs: MUHD98
(1-8) 8 hp

Grundnivå
Åttondelsfart, två terminer
Kursen vänder sig till verksamma körledare som leder vuxna amatörkörer både inom kyrkan och i övriga samhället. Kursen innehåller sångteknik för körsångare, dirigering, repertoarkunskap, instuderingsmetodik, körorganisation och sceniskt körarbete.
Schematid: Måndagar 16.30-17.50
Upplysningar: Musiklärarutbildningens kansli
Kursansvarig: Lena Ekman-Frisk
lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.se,

Körledning

MUHB97
(1-8), 8hp

Grundnivå
Åttondelsfart under två terminer.
Kursen riktar sig till korister på hög amatörnivå som vill skaffa sig elementära kunskaper i kördirigering och körledning.
Innehåll: dirigeringsgestik, repetitionsmetodik, partituranalys, röstvård samt repertoarkännedom.
Särskild behörighet: Kapacitet att läsa körpartitur samt stor erfarenhet av körsång.Urval bland sökande sker genom särskilda prov i början av juni.
Antal studenter begränsas till 6-7.
Schematid: måndagar (eftermiddag) varannan vecka.
Kursen ges i Lund vid Odeum, Palaestra et Odeum
Lärare: Cecilia Martin-Löf

Gehör och notläsning för körsångare

MUHE03
(1-8) 8 hp

Åttondelsfart under två terminer.
Kursen riktar sig till körsångare på god amatörnivå, som vill skaffa sig fördjupade kunskaper i musikteori och utveckla sin förmåga att läsa av en notbild. Fokus ligger på den praktiska gehörsträningen.
Innehåll: genomgång av notläsningsteknik, egen övning, harmonilära och funktionslära.
Särskild behörighet: Stor erfarenhet av körsång.
Urval bland sökande sker genom särskilda prov i början av juni.
Antal studenter begränsas till 8-10.
Schematid: varannan torsdag 19.15-20.30.
Kursen ges i Lund vid Odeum, Palaestra et Odeum.
Lärare: Cecilia Martin-Löf

Ytterligare kurser

Fler kurser i exempelvis piano, sång, gehör och dirigering
finner du i den kompletta kurskatalogen på Musikhögskolans hemsida

Körinterpretation

MUV B09
(1-7,5), 7,5p

Innehåll: repetitioner, konserter, stämrepetitioner, föreläsningar
Särskild behörighet: medlemskap i Lunds Akademiska kör (LAK) efter godkänt antagningsprov. För godkänd kursgenomgång krävs hög närvaro vid repetitioner samt medverkan vid alla körens konserter.
Åttondelsfart under två terminer. Schematid: måndagar 18.30 – 21.30 samt 2- 4 helger per läsår.
Kursen ges i Lund vid Odeum, Palaestra et Odeum. Lärare: Cecilia Martin-Löf

Intensivkurs i kördirigering – 4 hp

Förnya och fördjupa din förmåga att dirigera kör! – En intensivkurs i kördirigering vid Lunds Universitet, Körcentrum Syd, onsdag-torsdag 16-17 juni 2010.

Väletablerade Mikaeli kammarkör blir ett spännande och utvecklande övningsinstrument och undervisningen leds av professor Anders Eby. Kursen innehåller såväl individuella lektioner som gruppundervisning och avslutas med en offentlig konsert i Universitetets aula i Lund på torsdagskvällen. Repertoaren blir en blandning av välkänd västerländsk konstmusik med naturligt fokus på vår egen körlitteratur – både sakral och profan.

Kursen vänder sig till studenter och till redan verksamma musiklärare eller kyrkomusiker som vill låta sig inspireras och bredda sina kunskaper.

Kursen är avgiftsfri.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet från gymnasieskola samt grundläggande kunskaper och färdigheter i körledning och kördirigering. Färdigheterna förevisas i ansökan genom att bifoga en DVD med ca 10 min inspelat material från repetition eller konsert, där den sökande visar sina färdigheter i att leda och dirigera kör.

Ansökan ställs senast den 15 april 2010 direkt till Lunds Universitet, Cecilia Martin-Löf.

Ladda hem ansökningsblanketten här nedan, skriv ut, fyll i och skicka in senast 15 april 2010. Till ansökan bifogas betyg från gymnasieskola. Ange på ansökningsblanketten om du studerat vid Lunds universitet någon gång under de senaste 20 åren.

Ansökan, betyg och DVD skickas till

Lunds universitet
Odeum
Cecilia Martin-Löf
Box 117
LUND

Frågor kan ställas direkt till Cecilia Martin-Löf

Tel: eller
Cecilia.Martin-Lof@korcentrumsyd.se

Antagningsbesked lämnas senast 25 april.

Ladda ner Intensivkurs_kordirigering_2010

Ladda ner Anmälningsblankett