Programutbildning

Mastersutbildning i kyrkomusik, inriktning kör

Upplysningar: Joakim Nilsson – utbildningsledare
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas kansli (Musikhögskolan)
Tel:
E-post: Joakim.Nilsson@korcentrumsyd.se

Lärarutbildning i musik: IE-kör

Se  kursprospekt för IE-körutbildningen, Musikhögskolan i Malmö

Upplysningar: Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
Pia Remheden Eriksson – högskolesekreterare, tel:
E-post: pia.remheden@korcentrumsyd.se
eller
Lotta Carlén – utbildningsledare IE, tel:
E-post: lotta.carlen@korcentrumsyd.se

Information om antagningsprov till IE kör
www.musikhogskolorna.se